Rady a tipy

Jak dosáhnout profesionálního výsledku
Před natíráním:
 • povrch určený k natření by měl být čistý, suchý a zbavený mastnoty a prachu
 • lakování se provádí při teplotách od 5°C do 25°C a vlhkosti do 85%
 • natírané prvky by neměly být vystaveny přímému slunečnímu svity a neměly by být silně zahřívány slunečními paprsky
 • vlhkost dřeva by neměla překročit 18%
 • zašedlé dřevo by mělo být vyčištěno odpovídajícím čistícím přípravkem (doporučujeme Koopmans Houtcleaner) odstraňující také řasy, mech a další nečistoty
 • před použitím produktu je třeba jej pečlivě rozmíchat a zkontrolovat jeho barvu
 • je třeba mít na paměti, že stávající vzorník barev Koopmans má pouze ilustrativní charakter, protože skutečná barva vysoce je závislá na druhu dřeva, jeho absorpční kapacitě, hustotě a orientaci vláken
 • volte nástroje v závislosti na typu produktu (vodou ředitelné – syntetické materiály; rozpouštědlem ředitelné – přírodní materiály nebo směsi)
 • doporučujeme používat nástroje značky Koopmans
 • postupujte podle instrukcí obsažených v technickém listě (způsob aplikace, údržby a renovace); v případě pochybností se obraťte na technického poradce nebo zástupce značky Koopmans
Během natírání:
 • každý produkt by se měl před použitím a při používání míchat
 • olej nanášejte polosuchým štětcem, který vetře olej do dřeva (nezanechávejte přebytek produktu)
 • při natírání teras:
  • asi po dvaceti minutách by se měly odstranit přebytky barvy suchým hadříkem nebo štětcem
  • desky by se měly natírat jedna po druhé a ve směru vláken dřeva
  • na měkké dřevo doporučujeme nanést dvě vrstvy, na exotické dřevo (s větší hustotou) stačí jedna vrstva
  • doporučujeme chránit dřevo dalším výrobkem – Hydrant Yachtlak
Po natírání:
 • doporučená doba sušení je pro akrylové produkty 3 hodiny a pro ty s rozpouštědly 24 hodin
 • čas potřený na úplně vytvrdnutí může být až 30 dní
 • zbytky produktu pečlivě uzavřete tak, aby neměly kontakt se vzduchem; jinak ztratí své vlastnosti
Pokyny pro použití tvrdého oleje Yagolie Parket na interiérových dřevěných podlahách:
 • povrch dřeva určený k nátěru musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty a prachu
 • doporučuje se dřevo před nátěrem kartáčovat – zvýrazní se tak struktura dřeva
 • doporučujeme první nanést barevnou verzi produktu Yagolie Parket a následně bezbarvou, která dodá prostor pro renovaci
 • mezi jednotlivými nátěry počkejte 24 hodin
 • doporučujeme použít ochranný vosk jako třetí vrstvu, která dále vytvrdí povrch
 • Yagolie Parket lze kombinovat s dalšími laky Koopmans (akrylovými i alkydovými)
 • úplné vytvrdnutí produktu trvá 7-14 dní (v závislosti na druhu dřeva), v této době je třeba být opatrný
 • doporučujeme postupovat podle instrukcí obsažených v technickém listě (způsob aplikace, údržby a renovace); v případě pochybností se obraťte na technického poradce nebo zástupce značky Koopmans